Post 24 sie 2011, o 08:59

DT dla dzieci potrzebne

Rodzina zastępcza. Tymczasowo lub stale opiekuje się dziećmi, których rodzice nie są w stanie takiej opieki zapewnić. Może być spokrewniona z wychowankami lub nie. Otrzymuje na dzieci od ok. 650 do ponad 1000 zł; rodziny zawodowe dostają pensję - od 120 do 160 proc. podstawy (w tej chwili podstawa to 1647 zł).

W polsce cały czas brakuje rodzin zastępczych przykłady z sieci:

Leonora Dańkowska, dyrektorka Ośrodka Adopcyjnego w Opolu: - Mamy 21 takich rodzin, wciąż jednak potrzebne są nowe. Bo wciąż zbyt dużo dzieci przebywa w placówkach opiekuńczych, marząc o własnym bezpiecznym domu i rodzinie zastępczej. Warunki do tego, by zostać rodziną zastępczą, nie są zbyt skomplikowane; dobry stan zdrowia, przyzwoite warunki mieszkaniowe, predyspozycje do sprawowania roli rodzica zastępczego, do opieki nad dziećmi....
Co Pani powie kandydatom na rodziców zastępczych w ramach zachęty?
- Że takie rodzicielstwo to jedna z najpiękniejszych misji, jakiej może się podjąć człowiek - misja opieki nad opuszczonym, samotnym, skrzywdzonym dzieckiem.

Więcej... http://opole.gazeta.pl/opole/1,35086,79 ... z1Vw1W0XKX

Gostyń. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu organizuje kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Mogą nimi zostać osoby, które chcą i potrafią pracować z dziećmi, są otwarte na ich potrzeby i spełniają warunki określone przepisami. - U nas ciągle jeszcze jest tak, że to dzieci czekają na rodziców zastępczych, a nie odwrotnie - mówi Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu.
http://elka.pl/content/view/45512/78/

W powiecie częstochowskim 141 dziećmi opiekuje się 97 rodzin zastępczych, w Częstochowie 429 dziećmi 327 rodzin. Ale to wszystko za mało. Stąd organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie akcje i konferencje "Zostań rodzicem zastępczym". - Potrzeba jeszcze raz tyle rodzin zastępczych. Najcudowniej by było, gdyby nie było domów dziecka i każdy znalazł miejsce w rodzinie - mówi Izabela Krzyształowicz z PCPR, które opiekuje się rodzinami zastępczymi.
http://czestochowa.gazeta.pl/czestochow ... z1VvzWSTxS

W powiecie kartuskim zaczyna brakować miejsc, do których Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mogłoby kierować dzieci
odbierane rodzinom patologicznym. Dom dziecka jest zapełniony, brakuje też miejsc w rodzinach zastępczych.
Starosta kartuski Janina Kwiecień zaapelowała dziś o pomoc w poszukiwaniu kandydatów do tworzenia nowych rodzin zastępczych.

http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/ ... -potrzebne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przymierza się do zorganizowania bezpłatnego szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych.
Takie rodziny są potrzebne, bo co roku około 400 dzieci wymaga pomocy zastępczej opieki rodzicielskiej.

http://radomsko.naszemiasto.pl/artykul/ ... ,id,t.html

W powiecie legnickim pilnie poszukiwane są rodziny zastępcze. Na umieszczenie w takich miejscach czeka 10 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zdaniem psychologów wychowanie w rodzinie zastępczej zamiast w tradycyjnym domu dziecka to przyszłość.
http://www.lubin.pl/telewizja,3391,legn ... ebne_.html

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki: dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej, mają stałe zameldowanie w Polsce, korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nie są lub nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ta władza nie została im zawieszona, wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej, gdy ciąży na nich taki obowiązek, ich stan zdrowia umożliwia właściwą opiekę nad dzieckiem, co potwierdza zaświadczenie lekarskie, mają odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania, ukończą szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych i uzyskają pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej.