Post 4 mar 2010, o 11:38

Nagrody Noble dla zwierząt

The Animal Noble Prizes of the Decade przyznane przez prymatologa Fransa de Waala obejmują takie umiejętności jak pamięć, samoświadomość, rozumienie języka ludzkiego, używanie narzędzi, poczucie sprawiedliwości, planowanie i przygotowanie się do przyszłych działań, empatia. W większości przypadków dostępne jest video.

Ciekawe, że de Waal przeprasza naszego przodka za umieszczenie go na liście ze zwierzętami podczas, gdy sam jest autorem The Age of Empathy, gdzie postuluje istnienie empatii nie tylko u człowieka, a w wywiadzie na ten temat stwierdza, że "The grand theme of our time is Darwinian, which emphasizes continuity, including mental continuity between humans and other animals.". To trochę jak Dawkins, który deklaruje, że woli prawdę jakakolwiek by nie była od przynoszącego największą nawet ulgę samooszukiwania się, a równocześnie unika zapoznania się z realiami hodowli zwierząt i wyciągnięcia z tego konsekwencji w postaci przejścia na weganizm.