Post 21 mar 2010, o 17:59

Nauczycielki małp są skuteczniejsze niż nauczyciele

Nauczycielki małp są skuteczniejsze niż nauczyciele

Dziko żyjące koczkodany z Afryki Południowej lepiej uczą się nowych zadań, gdy naśladują wykonującą je samicę, niż gdy biorą wzór z samca - informuje serwis BBC.

Sześć stad koczkodanów żyjących obok siebie w rezerwacie Loskop Dam w RPA badała niedawno biolog ze szwajcarskiego University of Neuchatel, Erica van de Waal i jej współpracownicy. Zaplanowali oni doświadczenie, w którym zwierzęta miały szansę nauczyć się otwierać pudełko. Pudło pomalowano na dwa kolory - jedna połowa była jasna, druga zaś ciemna. Każda z części zamykała się wieczkiem-klapką. W środku schowano owoce. Naukowcy chcieli sprawdzić, jak członkowie stada zareagują na "lekcję pokazową" obsługi pudełka. (...)

Naukowcy zauważyli, że wysiłki małp uczonych przez samce były mało skuteczne. Sukcesy odnosili natomiast uczniowie samic. "Małpy-obserwatorzy zwracali o wiele większą uwagę na samice, niż samce" - relacjonuje van de Waal. Jej zdaniem ma to znaczenie dla skuteczności przekazywania wiedzy pomiędzy osobnikami.

Obserwowanie i nauka nowych umiejętności od dominujących samic może przynosić małpom sporo korzyści - ocenili autorzy doświadczenia. W warunkach naturalnych samce przeważnie zostawiają swoją grupę i ruszają w świat w poszukiwaniu partnerki. Tymczasem samice, nawet jeśli na jakiś czas odchodzą od swojej grupy, to później do niej wracają. "Stanowią rdzeń grupy. Mają też wyższy niż samce status społeczny oraz lepszą wiedzę na temat źródeł pożywienia w okolicy, w której żyją" - wyjaśnia van de Waal.

Wyniki tych obserwacji wzbogacają naszą wiedzę na temat "ewolucji tradycji i kultury wśród gatunków żyjących w stałych grupach, m.in. ludzi" - podkreśliła badaczka. Jak zaznaczyła, ten eksperyment jak pierwszy dotyczył zjawiska wzajemnego uczenia się w grupie zwierząt naczelnych żyjących na wolności.


Więcej na tej stronie.