Post 13 lip 2010, o 09:26

Wyrachowane samice zeberek

http://wyborcza.pl/1,75476,8132006,Wyra ... amice.html

Posiadanie potomstwa z bliskimi krewnymi nie jest dobrą strategią ewolucyjną. Wiedzą o tym nawet zeberki

Od dawna wiadomo, że samice tych małych ptaszków dostosowują swoją "inwestycję" w potomstwo w zależności od poziomu atrakcyjności partnera ocenianej na podstawie cech zewnętrznych. Dzięki badaniom polskich naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego wiadomo teraz, że zeberki są w stanie dostosowywać swoją strategię reprodukcyjną także do trudniej mierzalnej "wartości genetycznej" potencjalnych partnerów.

Okazuje się, że samice zeberek kojarzone z blisko spokrewnionymi samcami przystępowały do rozrodu zdecydowanie mniej chętnie niż z tymi bardziej odmiennymi genetycznie. Co ciekawe, jeśli jednak do godów dochodziło, lęgi takich par były znacząco mniejsze niż zwykle.

Skąd samice "wiedziały" o bliskim pokrewieństwie, skoro naukowcy zadbali o to, by przyszli, spokrewnieni partnerzy wychowywali się w zupełnie innych gniazdach i nie mieli ze sobą wcześniej kontaktu? - Nasze wyniki wskazują na istnienie nieznanego wcześniej mechanizmu umożliwiającego samicom zeberek określenie "niebezpiecznego" podobieństwa genetycznego jeszcze przed przystąpieniem do godów - mówi dr Joanna Rutkowska, jedna z autorek pracy opublikowanej właśnie w "Biology Letters".

W przypadku kiedy wybór partnera ograniczony jest do niewielkiej grupy potencjalnych ojców, samice zeberek nie mogą pozwolić sobie na wybrzydzanie i dobrowolną rezygnację z przekazania swoich genów. Jednak jeśli inwestycja obarczona jest wysokim "ryzykiem", lepiej nie poświęcać jej wszystkich sił, zgodnie ze starą giełdową zasadą: "nie wkłada się wszystkich jaj do jednego koszyka". Chociaż zeberki łączą się zwykle w pary na całe życie, na razie nie wiadomo, czy jest tak także w przypadku par stworzonych przez rodzeństwo. Odpowiedź na to pytanie przynieść mają kolejne eksperymenty.