Post 3 lis 2014, o 21:59

Prawa zwierząt.Bardzo krótkie wprowadzenie-DeGrazia David

:o

DeGrazia David-Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, Kraków 2014, wyd.Nomos
http://www.nomos.pl/products/254/p/615
Obrazek
Spis treści , wprowadzenie do książki, indeks - pdf
http://www.nomos.pl/popups/Download.php ... .pdf&f=302
Przedmowa i podziękowania 9
1 Wprowadzenie 11
2 Status moralny zwierząt 25
3 Jakie są zwierzęta? 63
4 Krzywdy cierpienia, zamknięcia i śmierci 81
5 Jedzenie mięsa 99
6 Trzymanie zwierząt w domach i ogrodach
zoologicznych 117
7 Doświadczenia na zwierzętach * 139
Bibliografia, źródła i propozycje dalszej lektury 167
Spis ilustracji 175
Indeks 177

O książceCzy zwierzęta posiadają prawa osobiste? Jeżeli tak, to jakie następstwa niesie za sobą ten fakt? Jak wygląda życie psychiczne zwierząt i jak należy rozumieć ich dobro? David DeGrazia udziela odpowiedzi na te pytania, a następnie bada ich konsekwencje dla sposobu w jaki traktujemy zwierzęta. Kontekstem jego rozważań są nasze zwyczaje żywieniowe, ogrody zoologiczne i doświadczenia naukowe.

-----------

W ramach tak zwanego szowinizmu gatunkowego (speciesism) nauczyliśmy się usprawiedliwiać krzywdę zwierząt względami ekonomii. Hodowane przemysłowo zwierzęta doznają ogromnych cierpień tylko dlatego, że tak jest taniej. W tym kontekście zawarta w książce dyskusja nad moralnym statusem zwierząt staje się niezwykle istotna.

-----------

Jest to idealne wprowadzenie do zagadnienia. David DeGrazia napisał znakomitą rzecz, przedstawiając kluczowe problemy w wyważony sposób. Uczynił to w opracowaniu, które jest krótkie i dobrze się czyta.

Prof. Peter Singer
Uniwersytet Princeton

Jestem zdania, że książkę można z całym przekonaniem polecić jako przystępne i zasługujące na uwagę opracowanie, kompetentnie popularyzujące problematykę etycznego statusu zwierząt. Jest to praktycznie pierwsze tego rodzaju opracowanie na rynku polskim, wypełniające dotkliwą lukę i przyczyniające się do zainteresowania polskich czytelników problematyką etyki traktowania zwierząt.

Dr hab. Tomasz Pietrzykowski
Uniwersytet Śląski w Katowicach
O autorze(ce)
DAWID DeGRAZIA jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie. Jest autorem książki Taking Animals Seriously: Mental Life and Moral Status (Cambridge 1996) oraz wielu artykułów z dziedziny filozofii i etyki. Jest także współwydawcą czasopisma „Biomedical Ethics”.

Recenzja
http://www.otwarteklatki.pl/prawa-zwier ... Ff57meweho

pzdr.