Post 3 sty 2018, o 16:20

Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt.

:o
Kto ma możliwość to bardzo warto się wybrać.

Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt. , BWA WROCŁAW, 17.11.17- 14.01.2018 środa – niedziela w godz. 12:00-20:00.
https://bwa.wroc.pl/?tf_events=zoepolis ... i-zwierzat
Obrazek
Obrazek
Projektowanie zorientowane na człowieka (human-centred design) to jedno z najpopularniejszych haseł ostatnich lat wśród projektantów i firm. Jednak jeśli się nad tym zastanowimy, okaże się, że dizajn zawsze był nastawiony na człowieka, a – przynajmniej w kulturze zachodniej – homo sapiens stanowił miarę wszelkich rzeczy, co świetnie ilustruje słynny rysunek witruwiańskiego mężczyzny stworzony przez Leonarda da Vinci. Co by się stało gdybyśmy zakwestionowali to hasło? Czy możemy w ogóle pomyśleć o projektowaniu, którego podmiotami byliby nie-ludzie: rośliny i zwierzęta? W jaki sposób taki dizajn byłby w stanie przebudować istniejące relacje między ludzkimi a nie-ludzkimi zwierzętami oraz innymi żyjącymi organizmami?

Celem wystawy Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt jest zastanowienie się nad możliwością stworzenia wspólnoty ludzko-nie-ludzkiej, która byłaby mediowana za pomocą przedmiotów materialnych. Kuratorki wystawy, Monika Rosińska i Agata Szydłowska, będą poszukiwały rozwiązań, które traktują zwierzęta i rośliny jako pełnoprawne podmioty procesów projektowych, z uwzględnieniem ich potrzeb i praw. Jednocześnie z krajobrazu nie znika człowiek, który – strącony z piedestału uprzywilejowanego gatunku – wchodzi w skomplikowane, oparte zarówno na kohabitacji, jak i konkurencji, relacje z innymi zwierzętami oraz organizmami żywymi. Stąd tytułowe nawiązanie do koncepcji „zoopolis” Sue Donaldson i Willa Kymlicki, która uwzględnia nadanie zwierzętom obywatelstwa. W tytule wystawy „zoo” jest jednak zastąpione przez „zoe”, „nagie życie”, witalność, która jest wspólna wszystkim żyjącym stworzeniom. Tym samym wystawa będzie starała się spojrzeć na projektowanie z radykalnej perspektywy nieantropocentrycznej.

Główną część wystawy będą stanowiły prace zrealizowane we współpracy z zaproszonymi projektantami i artystami, które w sposób krytyczny interpretują wybrane zagadnienia, takie jak hierarchia gatunków, zwierzęta towarzyszące, czy (nie)ludzka skala w architekturze i urbanistyce. Integralną częścią projektu będzie publikacja, która ukaże się w 2018 roku.

Wystawa współfinansowana jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016-2019. Jest ona częścią projektu pod tytułem „Kartografie obcości, inności i w(y)kluczenia. Perspektywa filozofii i sztuki współczesnej” (kierowniczka: dr hab. Magdalena Środa, Wydział Filozofii i Socjologii UW).

Uczestniczki i uczestnicy: Fontarte, Małgorzata Gurowska, Karolina Kotowska i Łukasz Kowalski, Kwiaciarnia Grafiki, Bartosz Mucha, Nenukko, Alicja Patanowska, Maciej Siuda, Michał Szota

Kuratorki: Monika Rosińska, Agata Szydłowska
Projektantki ekspozycji: Pigalopus / Malwina Borowiec, Karolina Chodur
identyfikacja wizualna: Małgorzata Gurowska

fb:
https://www.facebook.com/events/1431329846980144/

pzdr.