Post 12 wrz 2008, o 16:15

XII Festiwal Nauki 19-28.IX

http://www.festiwalnauki.edu.pl/

Spośród 495 różnego rodzaju wykładów i prezentacji wybrałem te które mają coś wspólnego (chociaż czasem mało) z tematów które mogą nas zainteresować. Oprócz tego co wymieniłem jest jeszcze parę tematów które mogą poruszyć np. temat wegetarianizmu, jest parę wykładów o żywieniu, trochę o ekologii, ociepleniu, zwierzętach gospodarskich, coś o weterynarii. Nie ma niestety tematu stricte odnoszącego się do wegetarianizmu (a szkoda, może by zaproponować taki temat festiwalowi?). Kolejne niestety: część festiwalu odbędzie się w warszawskim zoo (rok żaby itd).

----------------------------------------------------------------
Ptaki w budynkach – problemy sąsiedzkiego współżycia z nimi
Nr 121
Opis:Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną.
W budynkach w których mieszkamy gnieżdżą sie ptaki – poza gołębiami kilkanaście innych gatunków. Wykład przedstawia te ptaki oraz ich bardzo zróżnicowane wymagania co do zajmowanych miejsc w budynkach, jaka rolę wobec nas spełniają te ptaki oraz jak powinniśmy postępować wobec nich.
----------------------------------------------------------------
Co może powiedzieć pszczoła? Język ludzki a języki zwierząt
Nr 132
Zwierzęta wykorzystują do porozumiewania się każdy możliwy zmysł: gestykulację kończyn i postawy ciała, zmieniają barwę skóry, wysyłają sygnały zapachowe i elektryczne, śpiewają, tańczą. Goryle i szympanse udało się nauczyć podstaw języka migowego. Czy mimo tego nie jesteśmy przypadkiem jedynym gatunkiem na Ziemi, który ma to coś, co nazywamy językiem? W wykładzie postaramy się odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze na czym polega różnica między językiem ludzkim a „językami” zwierząt. Po drugie natomiast przyjrzymy się komputerom i temu, czy mówią ludzkim językiem.
----------------------------------------------------------------
W poszukiwaniu innych umysłów
Nr 240
Wykład poświęcony jest historii badań nad inteligencją i procesami myślenia u zwierząt poczynając od naczelnych i waleni, kończąc na bezkręgowcach.
----------------------------------------------------------------

Tematy związane ze zwierzętami które też mogą nas zainteresować albo na które można iść żeby spróbować "sprostować" niektóre głoszone teorie.
----------------------------------------------------------------
Czy klonowanie może pomóc w ratowaniu ginących gatunków zwierząt?
Nr 27
Opis:Wykład dotyczy klonowania i sposobu, w jaki technika ta może pomóc w zwiększeniu populacji zwierząt zagrożonych wyginięciem. Zagadnienie to zostanie omówione na przykładzie wybranych gatunków ssaków (np. dzikich kotów afrykańskich, muflonów). Przedstawione będą też badania dotyczące klonowania ryb i płazów
----------------------------------------------------------------
Dziki szczur obiektem badań psychologicznych ? Nowe badania nad zachowaniem się zwierząt i procesem udomowienia
Nr 135
W trakcie prezentacji, odbędzie się krótki (30-40 min) wykład na temat współczesnych badań nad zachowaniem się zwierząt, oraz roli jaką w tych badaniach odrywają badania na szczurach laboratoryjnych oraz dzikich. Następnie zaprezentowane zostaną przykładowe nagrania video zachowania się szczurów laboratoryjnych oraz dzikich w niskostresowych warunkach doświadczalnych. W ramach podsumowania prezentacji podjęte zostaną wątki ewolucji procesów poznawczych (myślowych) u zwierząt, zachowań motywowanych ciekawością oraz poszukiwania nowości. Końcowym elementem będzie dyskusja na temat zeprezentowanych materiałów, oraz odpowiedzi na pytania z sali.
----------------------------------------------------------------

Zwierzęta gospodarskie wegetarianami
Nr 245
Zwiedzanie pomieszczeń dla zwierząt [hardcore ale można zrobić dokumentację - przyp. AZ] świnie, szczury, owce, kury) i pracowni naukowych. Wykłady n/t kierunków prowadzonych badań: fizjologia i żywienie zwierząt monogastrycznych oraz przeżuwających, przemiana białka i energii, regulacje hormonalne i neurohormonalne, telemetria, biologia molekularna, radioizotopy, analizy chemiczne.